HOT DEAL! AKÁR -30% A KIVÁLASZTOTT TÉTELEKRE Az ajánlathoz

Feltételek és feltételek

  1. 1. FOGALMAZÁSOK
   1. 1.1 Szabályzat – a jelen Szabályzat, amely meghatározza a Távértékesítési szerződések Internet Shopon keresztül történő megkötésének elveit, e szerződések teljesítésének elveit, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a panaszeljárás elveit. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körében a Szabályzat az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló lengyel törvény 8. cikkében említett Szabályzat.
   2. 1.2 Ügyfél – a teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a törvény által jogképesnek elismert szervezeti egység, aki az Eladóval távértékesítési szerződést köt.
   3. 1.3 Fogyasztó – a lengyel Polgári Törvénykönyv 22¹ cikke értelmében vett fogyasztó. A törvényi meghatározás szerint: Fogyasztó alatt olyan természetes személyt kell érteni, aki egy vállalkozóval olyan jogügyletet folytat, amely nem kapcsolódik közvetlenül az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.
   4. 1.4 Egyéni vállalkozást működtető, nem üzletszerű vásárlást végző természetes személy - a vállalkozási tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó távértékesítési szerződést kötő természetes személy, ha e szerződés tartalma arra utal, hogy e személy számára nem üzletszerű, különösen a vállalkozási tevékenységének tárgyából eredő, a Központi Nyilvántartás és Információ a Vállalkozásokról rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott, a törvény által biztosított jog: a Fogyasztónak biztosított elvek alapján elállni a szerződéstől, a szokásos szerződésekben alkalmazott tiltott kikötésekre és az eladott dolog hibájáért való felelősségre vonatkozó rendelkezések alkalmazására.
   5. 1.5 Eladó – MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, tel. , info@marbosport.hu, NIP 6641963729, REGON 292794781.
   6. 1.6 Az Eladó székhelyének címe – Boczna 41, 27-200 Starachowice.
   7. 1.7 Online Shop – az Eladó által üzemeltetett internetes szolgáltatás, amely a következő elektronikus címeken érhető el: https://www.marbosport.hu, amelyen keresztül az Ügyfél információt kaphat az Árukról és azok elérhetőségéről, valamint megvásárolhatja az Árut vagy megrendelheti a szolgáltatást.
   8. 1.8 Távértékesítési szerződés – az Online Shopon keresztül megkötött, az Áruk/szolgáltatások értékesítésére/ digitális tartalom átadására vonatkozó szerződés (adott esetben).
   9. 1.9 Áru – az Ügyfél által az Online Shopban megvásárolható ingóság.
   10. 1.10 A Webáruház adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzata – a személyes adatok feldolgozásának és a sütik használatának részletes szabályait tartalmazó dokumentum. Az adatvédelmi és cookie-politika a Szabályzat 3. számú mellékletét képezi, és elérhető a https://www.marbosport.hu/hun-privacy-and-cookie-notice.html weboldalon.
   11. 1.11 Tartós adathordozó – olyan anyag vagy eszköz, amely lehetővé teszi az Ügyfél vagy az Eladó számára, hogy a személyesen neki címzett információkat olyan módon tárolja, hogy az információkhoz a jövőben az információk felhasználási céljainak megfelelő ideig hozzáférhessen, és amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan formában történő rekonstruálását, különösen az elektronikus levelezés.
   12. 1.12 Elektronikus megrendelőlap – az Eladó által az Ügyfél számára biztosított elektronikus megrendelési eljárás.
   13. 1.13 Elektronikus visszaküldési űrlap – az Eladó által az Ügyfél számára biztosított elektronikus visszaküldési eljárás; elérhető a https://www.marbosport.hu/returns-open.php címen.
   14. 1.14 Elektronikus reklamációs űrlap – az Eladó által az Ügyfél számára biztosított elektronikus reklamációs eljárás; elérhető a https://www.marbosport.hu/rma-open.php címen.
   15. 1.15 Megrendelés elküldése – a megrendelés megerősítése az Ügyfél által a "" gombra kattintva, amelyet az Ügyfél által az Eladóval kötendő távértékesítési szerződés megkötésére irányuló kötelező erejű akaratnyilatkozat benyújtásának tekint.
   16. 1.16 Számla – a Webáruházban és az Eladó IKT rendszerében tárolt, az adott Ügyfélre és az általa leadott megrendelésekre, valamint a megkötött Távértékesítési szerződésekre vonatkozó adatok összessége, amelynek felhasználásával az Ügyfél megrendeléseket adhat le, valamint a Távértékesítési szerződéseket időben törölheti, szerkesztheti vagy megkötheti.
   17. 1.17 A megrendelés szolgáltatásának értékelése és az egyes áruk értékelése – az Ügyfél által a megrendelés teljesítését követően a Webáruházra vonatkozóan 1-től 5-ig terjedő csillagok odaítélése formájában tett szubjektív nyilatkozatok és értékelések.
  2. 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
   1. 2.1 Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások típusai és terjedelme:
    1. 2.1.1 Online értékesítési szerződések megkötése - a webáruházban értékesített áruk tekintetében,
    2. 2.1.2 a Fiók regisztrációjának és használatának szabályai az Online Shopon belül,
    3. 2.1.3 vélemények, megjegyzések és értékelések hozzáadása - az Ügyfél véleményt vagy megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez vagy tranzakciójához,
    4. 2.1.4 a megrendelés beérkezését, a fizetést, a megrendelés Eladó általi elfogadását megerősítő e-mailek küldése.
   2. 2.2 A Webáruház használata akkor lehetséges, ha az Ügyfél által használt informatikai rendszer megfelel az alábbi minimális technikai követelményeknek:
    1. 2.2.1 Internet böngészők, azaz Firefox, Chrome, Internet Explorer az aktuális verzióban;
    2. 2.2.2 bármilyen program a PDF formátumú fájlok megtekintéséhez.
   3. 2.3 A webáruház oldalain elhelyezett tartalmak, beleértve az Áruk leírását és az árakat, a lengyel Polgári Törvénykönyv 71. cikke értelmében szerződéskötésre való felhívásnak minősülnek. Kötelező jelleget - konkrét szerződés megkötése céljából - csak akkor nyernek, ha az Ügyfél megrendelést küld, ami a "" gombra kattintva történik.
   4. 2.4 Az Eladó a jelen Szabályzatot és a Mellékleteket a honlapon található linken keresztül teszi elérhetővé a Távértékesítési szerződés megkötése előtt, a Szerződés alatt és annak megkötése után. Az Ügyfél letöltheti és kinyomtathatja.
   5. 2.5 A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció és adatátvitel biztonsága érdekében a Webáruház a nyújtott szolgáltatások biztonsági szintjének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz, különösen az interneten továbbított személyes adatok illetéktelenek általi megszerzésének és módosításának megakadályozására irányuló intézkedéseket.
  3. 3. RENDELÉSEK
   1. 3.1 A megrendelés leadása a webáruházban történhet egy fiókon keresztül vagy a regisztráció nélküli vásárlás lehetőségének kiválasztásával.
   2. 3.2 A vásárlás az Online Shop oldalain elérhető elektronikus megrendelőlap kitöltésével történik. A megrendelt Áruk kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. Az elektronikus megrendelőlapon többek között megadható, hogy az Ügyfél milyen Árukat, milyen áron és milyen mennyiségben kíván megrendelni az általa megjelölt helyre. Az Ügyfél a megjelenő üzenetek alapján megteszi a megfelelő technikai lépéseket.
   3. 3.3 Miután az Ügyfél megadta az összes szükséges adatot, megjelenik a megrendelésről szóló összefoglaló. A megrendelés összefoglalója a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza: az Eladót azonosító adatok, a megrendelés tárgya, a megrendelt Áruk egység- és összára, beleértve a szállítási és egyéb költségeket, ha van ilyen, a kiválasztott fizetési mód, a kiválasztott szállítási mód, a szállítási idő és költségek.
   4. 3.4 Ha a szerződés tárgya olyan digitális tartalom szállítása, amely nem tartós adathordozón van rögzítve, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatás vagy távszolgáltatás - az Ügyfél a megrendelés leadásához szükséges és az elektronikus megrendelőlapon található kiegészítő jelölőnégyzetben hozzájárul a következőkhöz: "Hozzájárulok a nem tartós adathordozón rögzített digitális tartalom átadásához vagy a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez a szerződés megkötésétől számított 14 nap lejárta előtt, és elfogadom a szerződéstől való elállási jog elvesztését". A fenti hozzájárulás kézhezvételét az Eladó e-mailben igazolja.
   5. 3.5 A megrendelés leadásához szükséges az Elektronikus megrendelőlapon a kötelezőnek jelölt személyes adatok megadása, a Szabályzat tartalmának elfogadása, a megrendelés elküldése a "" gomb megnyomásával.
    1. 3.5.1 Az Elektronikus megrendelőlap Ügyfél általi elküldése kötelező érvényű akaratnyilatkozatnak minősül a Távértékesítési szerződés megkötésére, a jelen Szabályzat tartalmának megfelelően.
    2. 3.5.2 A távértékesítési szerződés az Elektronikus megrendelőlap Eladó általi elfogadásának pillanatában minősül megkötöttnek, amelyet az Ügyfélnek a megrendelés elfogadásáról szóló üzenet megjelenítésével és a megrendelés számának megadásával igazol.
    3. 3.5.3 A Távértékesítési szerződés megkötését követően az Ügyfél e-mail formájában visszaigazolást kap a leadott megrendelésről, amely tartalmazza: a megrendelés teljesítésre történő elfogadásának visszaigazolását, valamint a megrendelés minden lényeges elemének és a megkötött Távértékesítési szerződés általános feltételeinek (a Webáruház Szabályzata az 1. és 2. melléklettel) végleges megerősítését, az Eladó adatait, az Eladó felelősségét a teljesítés minőségéért, az Eladó által az értékesítés után nyújtott szolgáltatásokról, valamint a szerződéstől való elállás módjáról és hatásairól. A szerződéstől való elállás módjáról és hatásairól - beleértve a Fogyasztó elállási jogát is - az 1. számú melléklet tartalmaz tájékoztatást.
    4. 3.5.4 Amíg az Eladó meg nem kezdi a megrendelés teljesítését:
     1. 3.5.4.1 A Vevő az Elektronikus megrendelőlapon elérhető technikai megoldás segítségével és a teljes megrendelési útvonal újbóli végigjárásával módosíthatja megrendelését. A megrendelés módosítása egy új megrendelés leadásával történik, amely a korábbi megrendelés helyébe lép. Az Ügyfél esetleges befizetése az új megrendeléssel szemben kerül elszámolásra, túlfizetés esetén pedig visszautalásra kerül arra a bankszámlára, amelyről a befizetés történt.
     2. 3.5.4.2 Az Ügyfél az Elektronikus megrendelőlap oldalán elérhető "Megrendelés törlése" opció kiválasztásával törölheti megrendelését.
    5. 3.5.5 A megrendelés Ügyfél általi lemondása esetén az Eladó 3 munkanapon belül visszautalja a beérkezett fizetést. A fizetés visszaküldésének az Ügyfél által használt fizetési móddal azonos módon kell történnie.
    6. 3.5.6 A megrendelés átfutási ideje a Szerződés megkötésének napjától számított 1 és 45 munkanap között van.
  4. 4. FIZETÉS
   1. 4.1 A Webáruház lehetőséget biztosít a fizetésre utánvétes fizetés formájában, a számlára történő befizetéssel a kiszállítást követően. A halasztott fizetés lehetősége az Eladóval egyedileg egyeztetett esetekben lehetséges.
   2. 4.2 Az Áruk kifizetése az Elektronikus megrendelőlapon történő megrendelés során kiválasztott módon történik.
   3. 4.3 Az Online Shopban jelenleg elérhető előrefizetési módok a https://www.marbosport.hu/hun-payments.html.
  5. 5. SZÁLLÍTÁS
   1. 5.1 Az Elektronikus megrendelőlapon az Ügyfél a megadott választási lehetőség bejelölésével választja ki a szállítási módot. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által választott szállítási módot az Ügyfelet terhelő többletköltségek nélkül megváltoztassa.
   2. 5.2 Abban az esetben, ha az Ügyfél nem veszi át az árut, ami az áru Eladónak történő visszaküldését eredményezi - az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől. A szerződéstől való elállásra az Ügyfélnek e-mailben küldött nyilatkozat benyújtásával kerül sor.
   3. 5.3 A 2. pontban jelzett helyzetben az Eladó haladéktalanul visszautalja az Ügyfélnek az Ügyfél által megvásárolt Árukért kapott fizetést.
   4. 5.4 4. A webáruházban jelenleg elérhető szállítási módok a https://www.marbosport.hu/hun-delivery.html címen érhetők el.
  6. 6. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL - ELEKTRONIKUS VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAP
   1. 6.1 A távértékesítési szerződést kötött Fogyasztó Ügyfél 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Távértékesítési szerződéstől való elállás esetén - a szerződés meg nem kötöttnek minősül.
   2. 6.2 Az egyéni vállalkozást működtető, nem üzletszerűen vásárló természetes személynek is joga van elállni a szerződéstől a jelen ÁSZF 6. és 7. fejezetében meghatározott szabályok szerint.
   3. 6.3 A Kereskedő ellenőrzi, hogy a 2. pontban említett személy jogosult-e a szerződéstől való elállási nyilatkozatot benyújtani. Az ellenőrzés annak ellenőrzésével történik, hogy a megkötött szerződés nem szakmai jellegű-e az adott személy számára - amely különösen a Központi Nyilvántartásban és a Vállalkozási Információkban feltüntetett PKD kódok elemzésével történik.
   4. 6.4 Abban az esetben, ha a Kereskedő felismeri, hogy az Áruházban egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személy által végzett áruvásárlás szakmai jellegű volt - a Kereskedő haladéktalanul, azaz legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül - tájékoztatja a nyilatkozatot tevő személyt, hogy az általa végzett vásárlás szakmai jellege miatt - nem jogosult elállni, és ezért a szerződéstől való elállási nyilatkozatnak - joghatásai nincsenek. Ha az elállási nyilatkozattal együtt az áru fizikai visszaküldése is megtörtént - az árut a nyilatkozatot tevő személy költségére és a megrendelésben korábban megadott címre kell visszaküldeni. A Kereskedő válaszát a nyilatkozatot tevő személy által használt módszerrel megegyező módon kell megadni.
   5. 6.5 A szerződéstől való elállás esetén - a Kereskedő viseli az áru visszaküldésének költségeit. Az ingyenes visszaküldés nem vonatkozik a következő sorozatba tartozó kereskedelmi berendezésekre: Marbo Functional Training, Marbo Pro, Marbo Pro 2.0, Marbo Free Weight, UpForm F-Line, UpForm S-Line, UpForm R-Line.
   6. 6.6 A Fogyasztó nyilatkozatának egyértelműen ki kell fejeznie a szerződéstől való elállási szándékát; különösen a Fogyasztó:
    1. 6.6.1 Használhatja az Elektronikus visszaküldési űrlapot, amely a webáruház weboldalán érhető el: https://www.marbosport.hu/returns-open.php. Az Eladó köteles haladéktalanul tartós adathordozón visszaigazolni a fent említett űrlapon keresztül benyújtott, a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhezvételének tényét;
    2. 6.6.2 Eláll a szerződéstől a 2. számú mellékletet képező elállási nyilatkozaton - az Eladó székhelyének címére történő megküldéssel;
    3. 6.6.3 az Eladó haladéktalanul tartós adathordozón igazolja a 6.6.1. és 6.6.2. pontban megjelölt módon benyújtott elállási nyilatkozat kézhezvételének tényét.
   7. 6.7 A határidő betartásához elegendő a nyilatkozatot annak lejárta előtt elküldeni.
   8. 6.8 A szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő megkezdődik:
    1. 6.8.1 azon szerződés esetében, amelynek teljesítése során az Eladó a tulajdonjogának átruházására kötelezettként adja ki a dolgot - az áru Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik személy által történő átvételétől egy másik fuvarozónak, illetve olyan szerződés esetében, amely:
     1. 6.8.1.1 számos olyan tételt tartalmaz, amelyeket külön-külön, tételekben vagy részekben szállítanak - az utolsó tétel, tétel vagy rész birtokbavételétől;
     2. 6.8.1.2 meghatározott időre szóló rendszeres áruszállításból áll - az első tétel birtokbavételétől;
    2. 6.8.2 egyéb szerződések esetében - a szerződés megkötésének napjától.
   9. 6.9 A szerződéstől való elállási nyilatkozat formanyomtatványát (a jelen szabályzat 2. számú melléklete) és a szerződéstől való elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást (a jelen szabályzat 1. számú melléklete) a fogyasztó részére a jelen szabályzat 3. bekezdésének 8. pontjában megjelölt elektronikus formában kell biztosítani.
   10. 6.10 A távértékesítési szerződéstől való elállási jog nem áll a Fogyasztó rendelkezésére a 2014.05.30-i lengyel törvény 38. cikkében említett szerződések tekintetében. (Journal of Laws of 2019, 134. pont) a fogyasztók jogairól szóló, a szerződésekre is kiterjedő rendelkezéseiben foglaltak szerint:
    1. 6.10.1 ha az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyek felett a kereskedő nem gyakorol ellenőrzést, és amelyek a szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt bekövetkezhetnek;
    2. 6.10.2 ha a szolgáltatás tárgya feldolgozatlan, az Ügyfél specifikációi szerint előállított vagy az egyéni igényeinek kielégítését szolgáló termék;
    3. 6.10.3 amelynek szolgáltatás tárgya olyan lezárt csomagolásban szállított termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották;
    4. 6.10.4 akinek a szolgáltatás tárgya lezárt csomagolásban szállított hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program, ha a csomagolást a kézbesítést követően felbontották;
    5. 6.10.5 a nem tartós adathordozón tárolt digitális tartalom és elektronikus licencek szállítása esetén, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt kezdődött, és miután a kereskedő tájékoztatta őt az elállási jog elvesztéséről;
    6. 6.10.6 amelynek tárgya olyan dolog, amely gyors romlásnak van kitéve, vagy amelynek élettartama rövid, és amelyben a teljesítés tárgya olyan dolog, amely a szállítást követően jellegénél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódik más dolgokhoz;
    7. 6.10.7 újságok, időszaki kiadványok vagy folyóiratok szállítására, kivéve az előfizetési szerződést;
    8. 6.10.8 nyilvános árverés útján kötött szerződés;
    9. 6.10.9 szálláshely-szolgáltatás nyújtására, kivéve a lakhatási célú szolgáltatásokat, áruszállítást, autókölcsönzést, vendéglátást, szabadidős, szórakoztató, sport- vagy kulturális rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, ha a szerződésben meg van határozva a szolgáltatás nyújtásának napja vagy időtartama;
    10. 6.10.10 amennyiben a szolgáltatás tárgya olyan alkoholos italok, amelyek árában az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, és amelyek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs ráhatása;
  7. 7. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS HATÁSAI
   1. 7.1 Az Eladó az Áru adásvételi szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő, a szállítási költségekkel együtt teljesített valamennyi kifizetést visszatéríti a Fogyasztónak.
    1. 7.1.1 A fizetés visszatérítése ugyanazon fizetési móddal történik, amelyet a Fogyasztó használt.
    2. 7.1.2 Ha a Fogyasztó az elállási jog gyakorlása érdekében - az Elektronikus visszaküldési formanyomtatványt használja - a pénzösszegeket a választott módon és a Fogyasztó által megadott bankszámlára kell visszautalni.
   2. 7.2 Ha az Eladó nem javasolta, hogy az Árut a Fogyasztóval saját maga vegye át, visszatarthatja a Fogyasztótól kapott kifizetések visszatérítését mindaddig, amíg az Árut vissza nem kapja, vagy amíg a Fogyasztótól nem kapja meg az áru visszaküldésének igazolását, attól függően, hogy melyik esemény következik be korábban.
   3. 7.3 Az Eladó javasolhatja a Fogyasztónak, hogy a Fogyasztótól maga vegye át a terméket. Ha azonban az Eladó nem tett ilyen ajánlatot - a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszaszolgáltatni az Eladónak (vagy az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek). A határidő betartásához elegendő a terméket a határidő lejárta előtt visszaküldeni. A Fogyasztó által visszaküldött árut az Eladó székhelyének címére kell küldeni.
   4. 7.4 A Fogyasztó felelős az áru értékcsökkenéséért, amely az áru természetének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértéket meghaladó használatából ered.
  8. 8. REKAMÁCIÓK
   1. 8.1 Az Eladó köteles az Árut fizikai és jogi hibáktól mentesen szállítani, és a lengyel Polgári Törvénykönyvben meghatározott elvek szerint felel az Ügyféllel szemben a megvásárolt Áru fizikai és jogi hibáiért.
   2. 8.2 Ha az Áruk fizikai vagy jogi hibákkal rendelkeznek, az Ügyfél a hibákra vonatkozó jótállás keretében reklamációt nyújthat be az Eladóhoz:
    1. 8.2.1 Elektronikus reklamációs űrlapon keresztül;
    2. 8.2.2 írásban az Eladó székhelyének címére vagy e-mailben a info@marbosport.hu címre.
    3. 8.2.3 A kérelemben meg kell jelölni azt a hibát, amellyel az Ügyfél véleménye szerint az Áru rendelkezik, követeli az Eladóval szemben, és ha lehetséges - dokumentálni kell az említett hibát, és be kell mutatni az Áru vásárlásának bizonyítékát a Webáruházban. Az Eladó köteles a panaszra annak beérkezésétől számított 14 napon belül válaszolni. Amennyiben az Eladó a fent említett határidőn belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a reklamációt tudomásul vette. A fenti határidő nem vonatkozik arra a panaszra, amellyel kapcsolatban az Ügyfél el kíván állni a szerződéstől. A panaszra adott választ az Eladó írásban vagy tartós adathordozón adja meg az Ügyfélnek.
    4. 8.2.4 Az Ügyfél által a reklamáció benyújtása érdekében teendő lépések, beleértve a reklamált áru Eladóhoz történő eljuttatásának módját, az elektronikus reklamációs űrlapon az egyes szakaszokban szerepelnek. Abban az esetben, ha az Ügyfél a panasz benyújtásának az Elektronikus panaszbejelentő űrlapon keresztül történő benyújtásától eltérő módját használja - az Eladó a panaszbejelentés módjának megfelelő módon tájékoztatja az Ügyfelet a panaszeljárás további lépéseiről.
    5. 8.2.5 Abban az esetben, ha az Eladó a panaszt jogosnak ismeri el: a csere, javítás költségei, beleértve az Áruk reklamációjával kapcsolatos szállítási költségeket is, az Eladót terhelik.
    6. 8.2.6 A Kereskedő köteles ellenőrizni, hogy a nem szakmai jellegű vásárlást végző, egyéni vállalkozást folytató természetes személy által benyújtott reklamáció az adott személy számára nem szakmai jellegű-e. Az ellenőrzést a Központi Nyilvántartási és Vállalkozási Információban feltüntetett PKD kódok elemzésével kell elvégezni.
    7. 8.2.7 Ha a Fogyasztó által benyújtott panasz eredményeként a vita nem rendeződött, az Eladó papíron vagy más tartós adathordozón nyilatkozatot ad a Fogyasztónak:
     1. 8.2.7.1 a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezésére irányuló eljárás kezdeményezésére irányuló szándékát, vagy hozzájárulását az ilyen eljárásban való részvételhez, vagy
     2. 8.2.7.2 a bíróságon kívüli fogyasztói vitarendezési eljárásban való részvétel megtagadásáról.
  9. 9. SZELLEMI TULAJDON
   1. 9.1 Az Ügyfél kijelenti, hogy nem rendelkezik semmiféle joggal, beleértve a szerzői vagy szomszédos jogokat az általa közzétett Értékeléshez és nyilatkozatokhoz, kivéve a Webáruháznak a Szabályzatban meghatározott módon történő használatának jogát. Az Ügyfél nem jogosult a tartalmak bármilyen módon történő rögzítésére, többszörözésére, hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára vagy terjesztésére, kivéve, ha ez a jog jogszabályból vagy a Szabályzatból következik.
   2. 9.2 Az Ügyfél nem jogosult a tartalomba való beavatkozásra, különösen nem jogosult a Webáruház tartalmába, szerkezetébe, formájába, grafikájába, működési mechanizmusába vagy egyéb elemeibe való beavatkozásra.
   3. 9.3 Az Értékelésnek az Online Shopban történő elhelyezésével - amelyek a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994.2.4-i lengyel törvény értelmében vett művek - az Ügyfél az Eladónak egy nem kizárólagos, ingyenes, térítésmentes, időben és területileg nem korlátozott engedélyt ad ezen művek Eladó általi felhasználására, az Eladó Partnerei részére történő allicencadás jogával együtt, amely magában foglalja a művek nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy azokhoz bárki által választott helyen és időben (Internet) hozzáférhessen. A licenc a licenc megadásának időpontjában ismert valamennyi felhasználási területre, különösen a következő felhasználási területekre vonatkozóan kerül megadásra:
    1. 10.3.1 a mű bármilyen technikával - különösen nyomtatással, reprográfiával, mágneses vagy digitális rögzítéssel, azaz bármilyen technika alkalmazásával bármilyen audiovizuális vagy vizuális hordozón, különösen audiovizuális lemezen, CD-n, számítógépes lemezen, multimédiás hálózatban, beleértve az internetet és a kapcsolódó online szolgáltatásokat, valamint az interneten való sokszorosítás, rögzítés, felhasználás, reklám, a felvétel elektronikus formában történő sokszorosítása számítógépes memóriában, belső és külső hálózatokban - történő rögzítése és sokszorosítása keretében,
    2. 10.3.2 a mű egészének vagy töredékeinek vagy bármely elemének felhasználása - az adott internetes médium lényegéből adódó módosítási lehetőséggel - minden kiadványban, különösen online, digitális, hírlevélben és tájékoztatóban, önmagában vagy más művekkel vagy műrészletekkel kombinálva; a mű egészének vagy töredékeinek felhasználása promóció és reklám céljára, különösen audiovizuális, audio, média reklám formájában.
    3. 10.3.3 a művet tartalmazó eredeti vagy másolati példányok terjesztése tekintetében - az eredeti vagy másolati példányok forgalmazása, kölcsönzése, bérbeadása.
    4. 10.3.4 a műnek a fentiektől eltérő módon történő terjesztése tekintetében a nyilvános előadás, kiállítás, bemutatás, reprodukció, sugárzás és újbóli sugárzás, valamint a nyilvánosság számára a műnek a nyilvánosság számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, hogy mindenki számára a maga választása szerinti helyen és időben hozzáférhető legyen,
    5. 10.3.5 a művek felhasználása promóciós és marketing célokra;
   4. 9.4 A Fióknak az Ügyfél vagy az Értékelésnek a IX. fejezet 8. pontja szerinti felmondása nem érinti a fenti engedély érvényességét.
  10. 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
   1. 10.1 A webáruház jelen általános szerződési feltételei 2023.09.21 -tól érvényesek.
   2. 10.2 Amennyiben a jelen Szabályzat bármelyik rendelkezését illetékes hatóság vagy bíróság határozata megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, a fennmaradó rendelkezések hatályban maradnak és kötelezőek az Eladóra és az Ügyfélre.
   3. 10.3 A Szabályzattal kapcsolatos viták rendezésére a lengyel jog az irányadó. Az ilyen jogvitákat a helyi hatáskörrel rendelkező közös bíróság dönti el. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a panaszok kivizsgálásának és a követelések érvényesítésének peren kívüli módjait is igénybe veheti. A panaszkezelés és igényérvényesítés peren kívüli módjaira vonatkozó valamennyi információ a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján érhető el: www.uokik.gov.pl. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a jelzett eljárások önkéntes jellegűek, és mindkét félnek bele kell egyeznie.
   4. 10.4 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján tájékoztatjuk, hogy a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták uniós szintű rendezésére szolgáló online platform (ODR-platform) elérhető a https://ec.europa.eu/consumers/odr. Az ODR-platform egy olyan weboldal, amely egyablakos ügyintézési lehetőséget biztosít a fogyasztók és kereskedők számára, akik online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli rendezését keresik.
  11. 1. MELLÉKLET - AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
   1. 1. Az egyéni vállalkozást működtető személy, aki a Központi Nyilvántartás és Üzleti Információ rendelkezéseinek alapján rendelkezésre bocsátott, nem szakmai jellegű, azaz különösen a vállalkozási tevékenységének tárgyából eredő beszerzést hajt végre, szintén jogosult a szerződéstől való elállásra az alábbi szabályok szerint. Az alábbi szabályok szerint jogosult elállni a szerződéstől - a Fogyasztó. A Fogyasztó az alábbi szabályok szerint jogosult elállni a szerződéstől. Önnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő 14 nap elteltével lejár:
    1. 1.1 adásvételi szerződés esetén attól a naptól kezdve, amikor Ön az árut birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az árut birtokba veszi;
    2. 1.2 olyan szerződés esetén, amely több, külön szállított tétel tulajdonjogának átruházását írja elő, attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó tételt birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó tételt birtokba veszi;
    3. 1.3 olyan szerződés esetén, amely részletekben vagy részekben szállított tételek tulajdonjogának átruházására kötelez, attól a naptól kezdve, amikor Ön az utolsó tételt vagy részt birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az utolsó tételt vagy részt birtokba veszi;
    4. 1.4 meghatározott időre szóló, rendszeres áruszállításra vonatkozó szerződések esetében attól a naptól kezdve, amikor Ön az első tételt birtokba veszi, vagy amikor a fuvarozótól eltérő és az Ön által megjelölt harmadik fél az első tételt birtokba veszi;
    5. 12.1.5 a nem tartós adathordozón nyújtott szolgáltatásokra vagy digitális tartalomra vonatkozó szerződések esetében a szerződés megkötésének napjától.
   2. 2. Az elállási jog gyakorlása érdekében tájékoztatnia kell minket, MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, Boczna 41, 27-200 Starachowice, tel. , info@marbosport.hu
    a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben).
   3. 3. Használhatja az elállási nyilatkozat mintáját, de ez nem kötelező.
   4. 4. Kitöltheti a webáruház honlapján elérhető elektronikus visszaküldési űrlapot is: https://www.marbosport.hu/returns-open.php. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor az elállás átvételéről haladéktalanul küldünk Önnek egy visszaigazolást tartós adathordozón.
   5. 5. Az elállási határidő megtartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást az elállási határidő lejárta előtt elküldi.
   6. 6. A szerződéstől való elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesültünk arról, hogy Ön elállási jogát gyakorolja, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve az áruk szállítási költségeit (kivéve az Ön által választott, az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módból eredő többletköltségeket). Az eredeti tranzakció során használt fizetési módokkal megegyező fizetési módok használatával térítjük vissza az árát, kivéve, ha Ön kifejezetten másképp állapodott meg.
   7. 7. Az áru tulajdonjogának átruházására kötelező szerződések esetében, amelyekben nem ajánlottuk fel az áru visszavételét a szerződéstől való elállás esetén - a kifizetés visszafizetésétől addig tartózkodunk, amíg az árut meg nem kapjuk, vagy amíg nem kapunk igazolást az áru visszaszolgáltatásáról, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
   8. 8. Kérjük, hogy a visszaküldött árut a MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, Boczna 41, 27-200 Starachowice címre haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor Ön tájékoztatott minket a szerződéstől való elállásáról, küldje vissza. A határidő akkor teljesül, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségeit Önnek kell viselnie.
   9. 9. Az áru súlya és méretei miatt - a szerződéstől való elállás esetén - az áru visszaküldése a szokásos postaköltségnél magasabb költségekkel járhat. Ha futárcégek szolgáltatásait kívánja igénybe venni, előfordulhat, hogy az árut raklapon kell elküldeni, ami drágább, mint a szokásos postázás.
pixel