HOT DEAL! AKÁR -30% A KIVÁLASZTOTT TÉTELEKRE Az ajánlathoz

Elállási jog

A fogyasztóknak elállási joguk van az alábbi rendelkezéseknek megfelelően.

Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható.

 

Elállási jog


Ön jogosult a szerződést 14 napon belül indoklás nélkül felmondani.

Az elállási határidő 14 nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut birtokba vette.

Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton küldött levél, telefax vagy e-mail) útján (MARBO Ulikowski Społka Komandytowa, Boczna 41, 27-200
Starachowice, Lengyelország, tel. 0048 41 2742380, fax. 0048 41 2745582, e-mail: info@marbosport.hu) kell tájékoztatnia minket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező.

Az elállási nyilatkozat mintáját vagy egy másik egyértelmű nyilatkozatot is letölthet honlapunkról: https://www.marbosport.hu/returns-open.php elektronikusan kitölteni és benyújtani.

Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi. küldés.

Mi viseljük az áru visszaküldésének költségeit.

 

A visszavonás következményei


Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodtunk meg; a visszafizetés semmilyen esetben sem kerül felszámításra. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához.

Az elállási jog kizárása vagy idő előtti lejárta:
Az elállási jog nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik a szerződés megkötésének időpontjában nem tartoznak az Európai Unió egyik tagállamához sem, és akiknek a szerződés megkötésének időpontjában az egyetlen lakóhelye és a szállítási címük az Európai Unión kívül van.

Minta lemondási űrlap


(Ha vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).


MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa
Boczna 41
27-200 Starachowice, Poland
e-mail: info@marbosport.hu

Ezennel visszavonom/visszavonjuk(*) az általam/önmagunk által az alábbi áruk megvásárlására kötött szerződésről (*)/ a következő szolgáltatás nyújtása (*)

Megrendeltem (*) /megkaptam (*)

Neve a/a fogyasztó(k)

A cím/a fogyasztó(k)

A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú bejelentés esetén)

Dátum

(*) Adott esetben törölni

pixel